Käyttöehdot

Reila Palvelut Oy-verkkopalvelun käyttöehdot

Reila Palvelut Oy:n ylläpitämän Reila Palvelut Oy-verkkopalvelun käyttö edellyttää, että käyttäjä noudattaa näitä Reila Palvelut Oy-verkkopalvelun käyttöehtoja.

Reila Palvelut Oy-verkkopalvelu koostuu useasta palvelukokonaisuudesta. Yksittäisellä palvelukokonaisuudella voi olla näiden käyttöehtojen lisäksi omat käyttöehdot, jotka ilmoitetaan palvelun yhteydessä tai siihen liityttäessä.

Tekijänoikeudet

Reila Palvelut Oy-verkkopalvelun sisältö, mukaan lukien kuvat, tuotetiedot, tavaramerkit, tuotemerkit, liiketunnukset jne., ovat Reila Palvelut Oy:n tai kolmannen osapuolen omaisuutta, jota tekijänoikeuslaki ja muut lait suojaavat. Reila Palvelut Oy pidättää kaikki oikeudet Reila Palvelut Oy-verkkopalveluun ja sen sisältöön, jollei näissä käyttöehdoissa tai verkkopalvelussa toisin mainita.

Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Reila Palvelut Oy-verkkopalvelua saa katsella ja selata sekä tulostaa käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttäjä ei saa osaksikaan kopioida tai muutoin jäljentää, siirtää, jaella tai tallentaa mitään Reila Palvelut Oy-verkkopalvelun sisältöä eikä käyttää verkkopalvelussa olevia kuvia, tuotetietoja, tavaramerkkejä, tuotemerkkejä, liiketunnuksia tai muuta sisältöä ilman Reila Palvelut Oy:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Tekstiä tai kuvia ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.

Reila Palvelut Oy-verkkopalvelussa julkaistuja tiedotteita on sallittua käyttää journalistisiin tarkoituksiin sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

Vastuu verkkopalvelusta ja sen sisällöstä

Reila Palvelut Oy ei takaa Reila Palvelut Oy-verkkopalvelussa olevien tietojen oikeellisuutta tai luotettavuutta. Tuotteiden hinnat, kuvat, tuotetiedot, tuotteiden saatavuus ja kaikki muu verkkopalvelussa oleva aineisto julkaistaan ilman takuuta. Reila Palvelut Oy ei vastaa verkkopalvelussa olevien tietojen mahdollisesti aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. 

Reila Palvelut Oy varaa oikeuden milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä tahansa syystä muuttaa Reila Palvelut Oy-verkkopalvelun käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä niillä tarjottavia palveluita tai muita verkkopalvelun ominaisuuksia.

Reila Palvelut Oy ei takaa Reila Palvelut Oy-verkkopalvelun keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa eikä vastaa sen saatavuudesta. Mikäli pakottavasta lainsäädännöstä ei muuta johdu, Reila Palvelut Oy ei vastaa mistään verkkopalvelun käytöstä, niiden estyneestä käytöstä tai muusta näihin liittyvästä syystä aiheutuvasta vahingosta.

Kolmansien osapuolien palvelut

Reila Palvelut Oy-verkkopalvelussa voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Näille sivuille siirtyessään käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Reila Palvelut Oy:llä ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sivujen sisältöön, joiden tekijä tai julkaisija on joku muu kuin Reila Palvelut Oy, eikä Reila Palvelut Oy vastaa näiden kolmansien osapuolien tuottamien sivujen toiminnasta, sisällöstä tai muista ominaisuuksista.

Reila Palvelut Oy-verkkopalvelussa voidaan käyttää tekniikoita, jotka vaativat kolmansien osapuolien tuottamien sovellusten ja lisäominaisuuksien asentamisen. Reila Palvelut Oy ei vastaa käyttäjän asentamien kolmansien osapuolien sovellusten ja lisäominaisuuksien toimivuudesta, niiden aiheuttamista häiriöistä ja virheistä, tai muista näihin liittyvistä tai niistä aiheutuvista vahingoista.

Jos käyttäjä huomaa näitä sääntöjä rikottavan, pyydämme käyttäjää ilmoittamaan rikkomuksista yhteyshenkilölle.

©Reila Palvelut Oy 2019
Osoite: PL 75, 00088 S-ryhmä